Hjem Om Slagelse Skakklub
Om Slagelse Skakklub
Skrevet af Søren Dyberg Larsen   

Om Slagelse Skakklub:

Spillested: Slagelse-Hallen (sidebygningen), Parkvej 33, 4200 Slagelse. Tlf: 58 52 38 58

Spilleaften: Mandag kl. 19:00. En sæson vil typisk strække sig fra begyndelsen af september til slutningen af april. I løbet af sæsonen vil der bl.a. blive spillet Byturnering, Klubturnering, Holdturnering samt udvalgte matcher mod naboklubber.  Der kan købes øl, vand og kaffe.

Kontingent:

Kontingentet betales af to gange. Forfald pr. 1.12 og 15.2 i sæsonen. Sidste dato fremrykket fra oprindeligt 1.3, da regnskab fremover skal aflægges pr. 31.3.
Vores sæson går fra 1.7 til 30.6 året efter. En kontingentperiode dækker fra 1.7 – 31.12 (forfalder 1.12) og fra 1.1 – 30.6 (forfalder 15.2).
Bemærk at klubbens regnskabsår går fra 01.04 til 31.03 året efter.

Et normalt kontingent udgør kr. 1.200,- pr. sæson. Hertil kommer så diverse indskud til turneringer.
Medlemmer opdeles i nogle typer. Disse typer afgør hvad der betales i kontingent.

Der er for tiden følgende typer:

J (junior u/20) betaler ½ kontingent, dvs. kr. 600,-  pr. år.
M (junior u/14) betaler ¼ kontingent, dvs. kr. 300,- pr. år.
N (alm. medlem) betaler kr. 1.200,- pr. år.
O (æresmedlem) betaler ikke kontingent.
P (pensionist) betaler ½ kontingent, dvs. kr. 600,-,- pr. år.

Man beholder sin type indtil udgangen af den sæson hvor aldersgrænsen overskrides, se dog undtagelser vedr. pensionister og studenter.
Hvis man ophører med at studere, overgår man til status N fra næstkommende kontingentperiode.
Man overgår til status P, hvis man modtager invalide-, førtids-, eller folkepension. Dette er gældende fra den næstkommende kontingentperiode.
Der opkræves flg. kontingenter pr. gang.

Type J, og P, to gange kr. 300,-
Type M to gange kr. 150,-
Type N to gange kr. 600,-

Hertil kan komme indskud til div. turneringer i klubben.

Ajourført den 12. september 2022

Historie:

Uddrag af Slagelse Skakklubs historie:

Skrevet af Svend Dyberg Larsen

Fra begyndelsen af 1900-tallet

Slagelse Skakklub blev stiftet på et møde, der fandt sted den 7. november 1904 i et baglokale på Schweizerpladsen i Slagelse.

Af Skakbladet (”Organ for Jydsk Skakunion”) nr. 8 fra februar 1905 fremgår det, at ”Slagelse Skakklub har indmeldt sig i Unionen med 10 medlemmer. Vi notere dette som en særlig glædelig Begivenhed, da Unionen hermed har faaet Foden indenfor Sjælland.”

Denne indmeldelse i Jydsk Skakunion, der dog også omfattede nogle fynske klubber, var formentlig en medvirkende årsag til, at Unionen allerede næste år skiftede navn til Dansk Skak Union med henblik på, at ”virke for Skakspillets Udbredelse og Udvikling i Danmark.” En række sjællandske klubber meldte sig da også ind de efterfølgende år, men der skulle gå mange år, inden de københavnske klubber tilsluttede sig.

Holdkampe

Den 20. maj 1906 spillede Slagelse Skakklub sin første holdkamp. Modstanderen var Svendborg Skakklub. Man enedes om at mødes i Nyborg med hver 14 spillere. Der spilledes to partier mellem hvert par. Om selve rejsen berettes, at den foregik i en gemytlig atmosfære, selvom flere af spillerne plagedes af søsyge på overfarten (det var længe før broens tid). Efter at have vederkvæget sig ved et overdådigt frokostbord (det var måske alligevel ikke så slemt med den søsyge), var man klar til at spille. Slagelse vant 14, Svendborg 10 og 4 partier endte remis. Det berettes, at spillet blev overværet af mange tilskuere. Efter kampen fandt der en animeret fællesspisning sted, hvor der holdtes en mængde taler.

Søndag den 8. november 1908 fandt en holdkamp sted i ”Industriforeningen” i Slagelse Modstanderen var Næstved Skakklub. Dette samarbejde skulle vise sig at få stor betydning, og med undtagelse af nogle få år har denne særlige match været en årlig tilbagevende begivenhed. Kampen blev vundet af Slagelse med 12½ point mod 7½. Også den kamp indledtes med frokost og sluttede med middag. Det var tider den gang.

Året efter udsatte sølvvarefabrikant Albrecht fra Slagelse et sølvtårn i præmie, idet tårnet skulle vindes tre år i træk for at blive ejendom. Ingen kunne den gang ane, at der skulle gå over 30 år, før sølvtårnet blev vundet til ejendom af Næstved Skakklub den 20. oktober 1940.

I nyere tid er man begyndt at spille om et skakur, hvorfor denne kamp i Slagelse betegnes urmatchen, hvorimod  man pudsigt nok i Næstved stadig taler om tårnmatchen.

De landsdækkende holdturneringer organiseres af Dansk Skak Union, og Slagelse Skakklub har med jævne mellemrum deltaget med sit bedste hold i divisionsturneringen.

Regionalt organiseres holdturneringerne af 2. hovedkreds, der omfatter skakklubber i de tidligere Vestsjællands og Storstrøms amter. Også her har Slagelse Skakklub altid deltaget med et antal hold.

Simultan

Slagelse Skakklub har en tradition for at arrangere simultankampe, og gennem årene har mange prominente spillere  gæstet klubben.

Den 14. december 1911 fandt den første simultankamp sted i klubben, idet den nok så bekendte amerikaner Marshall var på besøg. På 2½ time spillede han 20 partier og vandt dem alle.

I 1915 havde klubben besøg af den daværende verdensmester dr. Lasker. Han vandt 25 partier og spillede et remis.

Næste gang, der i klubbens protokol omtales et kendt navn, er i november 1923, hvor Nimzowitsch første gang besøgte klubben og spillede simultan. Han vandt 26 partier og spillede tre remis. To gange yderligere gæstede Nimzowitsch klubben for at spille simultan.

I 1936 var det østrigeren Eliskases, der spillede simultan i klubben. Han vandt 22 partier og spillede 4 remis på 2½ time.

I nyere tid har Bent Larsen, Lars Bo Hansen, Jacob Øst Hansen, Mads Smith Hansen og Sune Berg Hansen spillet simultan mod klubbens spillere.