Hjem
Nyhed 301: Generalforsamling 2020

16/8-2020: Generalforsamling mandag d. 31. august 2020 kl.19:30:

 

 

Som tidligere meldt ud så afholder vi generalforsamling 2020 mandag d. 31. august 2020 kl. 19:30.

 


Dagsordenen:


 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af én bestyrelsessuppleant.
 9. Valg af én revisor.
 10. Valg af én revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.