Hjem
Nyhed 281: Skakklubbens "bibliotek"

5/11-2019: Skak klubbens "Bibliotek".....

 

af Søren Dyberg Larsen

Slagelse Skakklub har de sidste par år fået en del skak bøger (de fleste af temmelig ældre dato), som i øjeblikket er opmagasineret i klubbens lokaler i et par flyttekasser.

Bestyrelsen er ved at finde ud af, hvad vi skal gøre ved bøgerne. Vi kan udlodde dem som præmier, forære dem bort til medlemmerne, sætte de mest interessante og værdifulde på auktion blandt medlemmerne eller simpelthen beholde dem i klubben til fælles gavn og glæde.

I den forbindelse er vi ved at finde ud af, om det er muligt at opstille et nyt arkiv skab med lås, hvor vi alle har adgang til bøgerne på klubaftenerne (efter partiet forstås !). Det var så meningen, at man efter et parti eller kunne konsultere skabet med henblik på at finde partier, åbninger med mere. Man kunne også låne bøger med hjem med henblik på fremtidig forberedelse - til fx. kommende holdkampe.

Senest har vi fået en ladning bøger af Orla Kristiansen, tidligere Sorø Skakklub. Der er bl.a. tale om en del bind af "Informator", blandt andet det første bind overhovedet af "Informator". Vi har fra ca. 1962 til og med 2004:


Diverse numre af "Informator" på formandens køkkenbord.

 

Lidt slutspils bøger erhvervet fra Orla Kristiansen. De går som bekendt aldrig af mode.